Rentacomputo

Servidores

Equipos

Ofrecemos servidores tipo rack o tipo torre en porcesadores

Xeon Quad Core
Xeon Six Core
Xeon Octacore